manual

TEXSA incide en la rehabilitación con sistemas que impulsan la eficiencia energética con una impermeabilización óptima

TEXSA incide en las soluciones diseñadas para rehabilitación de cubiertas tradicionales existentes de grandes ciudades, acabadas con cerámica amorterada o láminas bituminosas. Se trata de soluciones de rehabilitación en las que se consigue una importante mejora de la eficiencia energética del sistema al tiempo que se garantiza la óptima impermeabilización de la cubierta.

Manual de Senyalització Urbana per a la Ciutat de Barcelona 2014

Atesa la gran varietat i multiplicitat de missatges que cal transmetre als usuaris sobre la senyalització de vies urbanes, en la qual cada vegada hi ha més disparitat de criteris en quan al disseny i les característiques dels senyals. Aquest manual pretén completar la normativa de l'Estat espanyol, concretar detalls no recollits i omplir buits existents, especialment pel que fa a les vies urbanes.
 
Aquest pdf pesa 32 MB, per tant descarregar amb bona connexió.

 

Suscribirse a RSS - manual