Manual de senyalització urbana d’orientació per a vianants

La senyalització d’orientació per a vianants és un servei essencial de les poblacions tant per als seus habitants com per als visitants, que contribueix en gran mesura a la imatge de la mateixa ciutat. A partir de l’anàlisi de dues variables, la mobilitat de residents, visitants i turistes, per una banda, i la sinistralitat, per l’altra, es fa palesa la importància i la necessitat d’elaborar un manual pràctic on es mostrin les bases per crear una senyalització vertical d’orientació i d’informació per als vianants, en el medi urbà, que permeti generar, respectant els principis de sostenibilitat, un entorn agradable que convidi a caminar amb seguretat.

Categories: