Esteu aquí

Grup de Treball GT-32 de Senyalització

Aquest 20 de gener s’ha celebrat una nova reunió del Grup de Treball GT-32 de senyalització, al qual hi assisteix un representant del CETOP, en el qual s’han tractat, entre d’altres, els temes següents:

  • Explicació de la proposta de senyalització per trams de carretera amb secció de 2 +1 carrils
  • Discussió sobre la idoneïtat de la senyalització d’eix de muntanya
  • Discussió sobre la proposta de senyalització d’accessos i activitats per productes de proximitat
  • Distribució del manual de senyalització urbana d’orientació per a vianants, que podeu trobar a: http://www.enginyerscivils.cat/ca/node/3613