El Bim és obligatori per a les licitacions públiques d’edificació des del 17 de desembre de 2018 i el proper 26 de juliol de 2019 també ho serà per a les licitacions públiques d’infraestructures.

El Liweb és una aplicació web que facilita de forma àgil la gestió informàtica del llibre d’incidències i permet la substitució del llibre d’incidències en paper.

El 6 de febrero tuvo lugar la primera de las cuatro sesiones sobre Reflexiones metropolitanas para el impulso de la movilidad sostenible, en la que participó un representante de la Comisión de Movilidad del Colegio.

En la revista Theknos del Col·legi d'Enginyers tècnics industrials de Barcelona -

Abierto el periodo de inscripción de los Premios BBConstrumat que distinguen las obras y propuestas que representan y generan un valor añadido al sector de la construcción.

¿Qué supone la irrupción del BIM para los Ingenieros? ¿Es una oportunidad o una barrera?

Ayer, 10 de febrero, La Vanguardia digital publicó un artículo sobre la construcción del primer gran túnel para barcos del mundo en Noruega.

Ayer, 5 de febrero de 2019 salió publicado en el DOGC Núm. 7803, la siguiente resolución:

“La Ingeniería es un Grado” se celebró el 23 de noviembre de 2018. Esta jornada fue organizada por la METGEC, formada por catorce corporaciones, que

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Suscribirse a Front page feed