Agenda

nov.
23

Descripció

L'objectiu principal de la formació és capacitar als participants per realitzar dissenys, càlculs, controls i valoracions, tant per a l'elaboració de projectes luminotècnics d'enllumenat exterior com per realitzar mesures de comprovació bàsiques posteriors.

nov.
24

Curso online gratuito, se necesita auriculares para poder seguir al curso

nov.
24

Ets un professional, un gestor o una empresa de serveis que desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de l'administració local?

Vols compartir coneixements, intercanviar experiències entre els diferents professionals i les empreses de el sector?

nov.
25

Últimament sentim parlar de tecnologies informàtiques com Blockchain, signatura digital, encriptació i segells de temps que prometen solucionar molts problemes. Tots hem sentit que són tecnologies inviolables, però moltes vegades se’ns demana un acte de fe a l’hora d’assumir-lo.

nov.
27

La Mesa d'Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC) organitza una trobada virtual amb una experta i dos experts per parlar de tres temes cabdals per al desenvolupant urbà del seg

Paraules clau:
des.
01

La Universidad Católica de Murcia, para facilitar el acceso a los actuales ITOP’s al Grado en Ingeniería Civil, según la EESS, una vez aprobado y verificado, ha diseñado el Curso de Adaptación al Grado de Ingeniería Civil.

des.
14

Descripció

El primer objectiu del curs és estudiar i descriure els tipus de vehicles elèctrics, així com la normativa que especifica les característiques i condicions de funcionament dels punts de càrrega i de la connexió entre la infraestructura i el vehicle.

des.
14

De la mano de PREMFOM, te ofrecemos un curso de preparación del test psicométrico y de conocimientos para el cuadro técnico de Ingeniería Civil de 13 horas de duración en modalidad online. El curso comenzará el 14 de diciembre. El plazo de inscripción terminará el lunes 7 de diciembre.

des.
22

El curso divulgativo “Introducción al corte y perforación” es un curso on-line en vídeo organizado desde AEDED para recoger en formato audiovisual todo el contenido sobre esta actividad especializada que se ha ido creando y sistematizando a lo largo de estos años desde la asociac