Agenda

maig
25

El curs pretén donar una visió detallada dels requisits de disseny de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per autoconsum, arrel de la publicació del RD 244/2019 i RDL 15/2018, que juntament amb el RD 900/2015, regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques per al subm

maig
26

A conseqüència de la pandèmia de COVID-19 causada pel virus SARS-CoV-2, la majoria de governs nacionals dels països afectats han decretat mesures restrictives de mobilitat a fi d’evitar l’expansió de la malaltia.

maig
26

El curs de 16 hores del Sistema de Planificació Last Planner System (Últim Planificador) es planteja com a formació mixta entre classes magistrals en directe en format online i taller pràctic presencial, entre els dies 26 de maig i 18 de juny.

maig
28

Open BIM Model Checker" és una aplicació concebuda per a l’anàlisi i inspecció de models BIM. L’objectiu d’aquest programa és facilitar la detecció d’incidències en els models, localitzar col·lisions entre les diferents disciplines i consultar la documentació del projecte.

maig
28

L'esdeveniment internacional més rellevant de l'entorn BIM arriba aquest any a la seva 6ª edició (Del 27 al 29 de Maig) i ho fa amb un format encara més atractiu i una ubicació privilegiada: al World Trade Center (WTC) de Barcelona, ​​a pocs metres del centre neuràlgic de la ciutat.

Paraules clau:
jun
01

En aquest curs es pretén donar els coneixement necessaris per la utilització acurada del 'CYPE 3D' i el 'Generador de pòrtics' de Cype pel disseny de naus industrials d'estructura d'acer.

jun
02

Aquest curs va dirigit a responsables directes, titulars d'empreses i diferents empreses participants implicades penal i civilment en un accident laboral.

Els objectius del curs són:

jun
03

Els objectius d'aquest curs són analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmosferes Explosives, conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmosferes i instruir sobre la forma segura i procediments de trebal

jun
03

Els contractes bilaterals de compravenda d'energia, coneguts habitualment amb l'acrònim PPA (power purchase agreement), estan actuant cada vegada més com a catalitzador financer de la transició energètica en l'àmbit industrial.

jun
08

El primer objectiu del curs és descriure els tipus de vehicles elèctrics, així com la normativa que especifica les característiques i condicions de funcionament dels punts de càrrega i de la connexió entre la infraestructura i el vehicle.

jun
09

Si te interesa mejorar tus finanzas, tanto en el ámbito profesional como personal, el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya ponemos a tu disposición las Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero dirigidas a profesionales.

jun
16

Avui més que mai té sentit el concepte de "Renovar-se o morir", Aplicar les tecnologies 4.0 serà el desencadenant del canvi i la supervivència en els negocis.

jun
18

Sessions en directe, webinars i càpsules vídeo vigents per als Col·legis de la Intercol·legial:

Dimecres 13 de maig

set.
14

On 14th-17th September 2020, the Churchill College in Cambridge, UK,  will welcome the Resilient Materials 4 Life 2020 (RM4L2020) International Conference on smart biomimetic infrastructure materials.

set.
21

 

JORNADA

Primers resultats de l'aplicació de Lean Construction a Espanya