manual

TEXSA incideix en la rehabilitació amb sistemes que impulsen l’eficiència energètica amb una impermeabilització òptima

TEXSA incideix en les solucions dissenyades per a rehabilitació de cobertes tradicionals existents de grans ciutats, acabades amb ceràmica amorterada o làmines bituminoses. Es tracta de solucions de rehabilitació en les que s’aconsegueix una important millora de l’eficiència energètica del sistema al temps que es garanteix l’òptima impermeabilització de la coberta.

Manual de Senyalització Urbana per a la Ciutat de Barcelona 2014

Atesa la gran varietat i multiplicitat de missatges que cal transmetre als usuaris sobre la senyalització de vies urbanes, en la qual cada vegada hi ha més disparitat de criteris en quan al disseny i les característiques dels senyals. Aquest manual pretén completar la normativa de l'Estat espanyol, concretar detalls no recollits i omplir buits existents, especialment pel que fa a les vies urbanes.
 
Aquest pdf pesa 32 MB, per tant descarregar amb bona connexió.

 

Subscriure a RSS - manual