Esteu aquí

Col·legiat Exercint a l'Estranger

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però que exerceixen la professió a l'estranger, s'ha aprovat la figura del col·legiat a l'estranger. Aquest col·legiats abonaran una quota de 20 euros al trimestre. 

Amb aquesta quota el col·legiat gaudirà de tots els serveis oferts des del Col·legi: descomptes en formació contínua, borsa d'ocupació, publicacions, assessorament jurídic i professional, etc. 

Si algun company es troba en aquesta situació, cal que empleni el Model de sol·licitud "A l'Estranger" i ho enviï al Col·legi amb la resta de documentació perquè sigui aprovat per la Junta de Govern (*).

Documentació necessària:

- Contracte laboral de l'empresa estrangera, Capçalera de la nòmina o qualsevol document que acrediti que viu a l'estranger (contracte habitatge, subministres, etc.)

- Model de sol·licitud

Aprofitem per recordar que els aturats no paguen quota i es poden beneficiar d'aquesta exempció de quotes, sempre que es justifiqui la seva situació d'aturat amb l'enviament trimestral de la targeta de l'INEM (DARDO).

__________

(*) La condició de "Col·legiat a l'estranger" serà aplicable pel que fa la quota en el trimestre següent a la seva aprovació per Junta de Govern i tindrà una vigència anual. Cada any caldrà acreditar que es mantenen les mateixes circumstàncies. 

Paraules clau: