estranger

Col·legiat Exercint a l'Estranger

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però que exerceixen la professió a l'estranger, s'ha aprovat la figura del col·legiat a l'estranger. Aquest col·legiats abonaran una quota de 20 euros al trimestre. 

Amb aquesta quota el col·legiat gaudirà de tots els serveis oferts des del Col·legi: descomptes en formació contínua, borsa d'ocupació, publicacions, assessorament jurídic i professional, etc. 

TYPSA necessita un enginyer d'Obres Públiques

Emplaçament laboral: 
Barcelona i estranger

TYPSA selecciona un Enginyer Tècnic d'’Obres Públiques per a treballar a un projecte a l'’estranger.

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Subscriure a RSS - estranger