col·legiat

Col·legiat Exercint a l'Estranger

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però que exerceixen la professió a l'estranger, s'ha aprovat la figura del col·legiat a l'estranger. Aquest col·legiats abonaran una quota de 20 euros al trimestre. 

Amb aquesta quota el col·legiat gaudirà de tots els serveis oferts des del Col·legi: descomptes en formació contínua, borsa d'ocupació, publicacions, assessorament jurídic i professional, etc. 

Col·legiat No Exercent

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però no exerceixen la professió perquè treballen en sectors diferents de l'enginyeria, s'ha aprovat la figura del col·legiat no exercent. Aquests col·legiats abonaran una quota de 10 euros al trimestre.

Amb aquesta quota el col·legiat gaudirà de tots els serveis oferts des del Col·legi: descomptes en formació contínua, borsa d'ocupació, publicacions, assessorament jurídic i professional, etc.

Subscriure a RSS - col·legiat