You are here

Nou tràmit electrònic sol·licitud pagament peritatges judicials

A partir de l’1 de setembre de 2020 el Departament de Justícia posarà en funcionament un nou tràmit electrònic per a la gestió de les sol·licituds de pagament dels peritatges judicials que van a càrrec del Departament de Justícia. 

Aquest nou tràmit, totalment telemàtic, estarà regulat per la Instrucció núm. 4/2020, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i permetrà una gestió integrada del procediment tant al professional que ha estat nomenat judicialment per realitzar el dictamen pericial, que veurà simplificada la gestió que ha de fer davant l’Administració, com la tramitació d’aquestes sol·licituds per a les unitats gestores responsables del departament de Justícia.

La posada en marxa del tràmit portarà implícita l’obligació del perit/a de relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics, d’acord amb el que preveu  l’art. 14.2 de la llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, per la qual cosa les sol·licituds per al pagament dels peritatges regulats a l’Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, s’hauran d’efectuar i trametre a través del canal electrònic específic del portal de la Seu judicial electrònica de Catalunya, on trobaran els formularis electrònics necessaris per fer-ho, i del qual es farà l’oportuna difusió.

Per tal de facilitar el canvi s’han organitzat algunes sessions informatives destinades als  perits que en algun moment d’aquests dos últims anys han realitzat algun peritatge judicial, d’acord amb els criteris de l’ordre abans esmentada i, per tant,  han presentat alguna sol·licitud de pagament al nostre Departament  ja que, tot i  ser un tràmit molt intuïtiu, suposa un canvi important respecte el sistema que s’ha utilitzat fins ara. En aquest sentit, us comuniquem que durant els propers dies ens posarem en contacte amb els perits destinataris d’aquestes sessions. 

El format de les sessions, atesa  la situació actual derivada de les mesures de prevenció contra el coronavirus, serà en  Webinars ( adobbe connect),  a través del Centre d’Estudi jurídics i de Formació especialitzada i, per tant, permetrà  disposar d’aquesta formació  en vídeo en la web del Departament de Justícia  amb l’objectiu que totes les persones interessades, com poden ser els professionals del nostre àmbit, hi puguin  accedir quan ho necessitin.