Esteu aquí

Nou tràmit electrònic sol·licitud pagament peritatges judicials

A partir de l’1 de setembre de 2020 el Departament de Justícia ha posat en funcionament un nou tràmit electrònic per a la gestió de les sol·licituds de pagament dels peritatges judicials que van a càrrec del Departament de Justícia. 

Aquest nou tràmit, totalment telemàtic, està regulat per la Instrucció núm. 4/2020, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i permetrà una gestió més fàcil i integrada del procediment tant al professional que ha estat nomenat judicialment per realitzar el dictamen pericial, com la tramitació d’aquestes sol·licituds per a les unitats gestores responsables del departament de Justícia.

La posada en marxa del tràmit portarà implícita l’obligació del perit/a de relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics, d’acord amb el que preveu  l’art. 14.2 de la llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Per tal de facilitar el canvi es van organitzar algunes sessions informatives del tràmit en Webinars ( adobbe connect),  a través del Centre d’Estudi jurídics i de Formació Especialitzada, destinades als  perits que en algun moment d’aquests dos últims anys van realitzar algun peritatge judicial, d’acord amb els criteris de l’ordre abans esmentada i, per tant,  han presentat alguna sol·licitud de pagament al nostre Departament  ja que, tot i  ser un tràmit molt intuïtiu, suposa un canvi important respecte el sistema que s’ha utilitzat fins ara.

Us indiquem ara, per a la vostra informació, que el 30 de juliol de 2020 es va actualitzar el contingut del web de la seu judicial electrònica de Catalunya (apartat “Destaquem”), amb  una guia informativa del nou tràmit,  que recull captures de pantalla i un apartat de preguntes freqüents.

Per accedir a aquesta  pàgina, que s’anirà actualitzant periòdicament, recollint qualsevol novetat que hi hagi en relació al tràmit, només cal que cliqueu al següent enllaç.