Junto con el Consejo de Colegios de Ingenieros de Obras Públicas queremos informarte de la existencia del proyecto del Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales del Sistema Universitario Español.

Calvet: "El Pla Director de Mobilitat representa un punt d'inflexió en el creixement del transport públic, l'ús d'energies alternatives i les emissions"

Gràcies a l’acord entre el distribuïdor Microgestió i l’Associació Intercol·legial, a la qual perta

Atenció mèdica telemàtica durant un any, inclosa en la teva quota col·legial

Dóna't d'alta en només 2 minuts i beneficia't del PACK Protecció

La responsabilitat, el sacrifici i la confiança amb la societat civil permetran atendre la salut, l’educació, la investigació, l’habitatge, el canvi climàtic, la descarbonització, l’aigua, sense dilació, triant els millors projectes amb una b

El Banc Sabadell té com a principal objectiu informar dels acords a què han arribat amb les diferents societats de garantia recíproca, per facilitar l’accés
al finançament complementari.

Finalitat:

El dia 11 de juny de 2020 l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReSCON) ha publicat aquesta Guia, a fi que pugui servir "tant per als òrgans de contractació, com per als contractistes i operadors econòmics en genera

La norma vigent que regula les marques vials va ser aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987.

  • La Comissió Interdepartamental BIM fa un balanç positiu de la implantació del sistema en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i planteja noves accions per a reforçar-lo  

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Subscribe to Front page feed