Agenda

Apr
13

Curso online gratuito, se necesita auriculares para poder seguir al curso

Apr
13

DESCRIPCIÓ
El curs pretén analitzar els diferents aspectes de la implantació dels plans d'igualtat
d'oportunitats entre homes i dones a les empreses i sensibilitzar de la incorporació als convenis

Keywords:
Apr
19

El Col·legi organitza aquesta formació sobre BIM per als col·legiats que participen de forma activa en totes les fases d’un projecte: etapa de planificació inicial, el desenvolupament del projecte constructiu, la fase de construcció i la fase d’operació -explotació.

Apr
19

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Apr
22

JUEVES DE FIRMES ATC

Estas Jornadas que se plantean desde el Comité de Firmes de la Asociación Técnica de Carreteras, pretenden ser un punto y seguido del desarrollo del diseño y construcción de firmes en España. 

Apr
28

15 d'abril 16h Webinar Les noves funcionalitats del banc BEDEC Construcció web. 

May
03

DESCRIPCIÓ

Keywords:
Jun
16

L'Associació d'Amics de l'Aigua lliurarà els "Premis de l'Aigua" el proper el 16 i 17 de juny de 2021.