Esteu aquí

Nova Informació de la Junta de Govern

Tal i com us hem anat informant, a l’Assemblea del 24 de juliol de 2013, vam aprovar la proposta de conveni CETOP-CITOP, atès que són dues institucions diferents, per tal d’intentar per la via del diàleg establir les relacions entre els dos col·legis. Entre altres coses pretenem convenir que d’ara en endavant serà el nostre Col·legi qui cobri les nostres quotes.

Des del CETOP hem fet totes les actuacions possibles: enviament del conveni, sol·licitud de creació d’una comissió de treball bilateral, converses amb diferents responsables del CITOP, insistència amb el tema, ………., la resposta del CITOP no ha pogut ser més decebedora, i volem que en sigueu coneixedors. Com podeu observar, després de 24 anys, ens diuen que no som un Col·legi i que no tenim cap dret a demanar la bilateralitat, ni accepten la nostra condició d’entitat jurídica pròpia.

D’altra banda, heu de conèixer que a nivell estatal quan hi ha més d’un Col·legi de la mateixa professió, la seva organització es fa a través d’un Consejo General. Aquesta figura és la sumatòria dels diferents Col·legis d’una mateixa professió que hi ha en un territori. Concretament, en el nostre cas, a Espanya només existeixen el CITOP (amb totes les seves zones) i el CETOP (Catalunya). Per tant, a Espanya, el Consejo General de Col·legis de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques hauria d’estar format pel CITOP i el CETOP.

Això actualment, no és així, ja que dins el CITOP existeix un òrgan de govern que ha pres el nom de Consejo, però no és un veritable Consejo General i, a més que està mal constituït, Catalunya és contemplada com una zona més, amb totes i cadascuna de les altres zones, i no com a Col·legi propi.

A la proposta de repartiment de dotacions econòmiques de l’any 2014 que fa el CITOP, no es contempla que el CETOP té un funcionament com a Col·legi propi i per tant unes despeses diferents sinó que es vol reduir de forma unilateral i sense justificació l’import de la dotació de 102.000 a 65.000 euros. Nosaltres disposem de serveis propis, de comptabilitat pròpia, de pòlissa pròpia, pertanyem a organitzacions supra-col·legials i tenim molts altres serveis que les zones del CITOP tenen delegades al Consejo. Això fa impossible la nostra subsistència i ens obligaria a desaparèixer en menys de 2 anys. Les reserves de l’any 2010 eren 385.000€ i a principis del 2014 són 195.000€

Des de la Junta de Govern del CETOP, com considerem que l’actual Consejo no està ben constituït, ens hem assessorat legalment i hem buscat una solució al problema, que passa ineludiblement per formular correctament un veritable Consejo General perquè estigui d’acord amb la legislació vigent. Tota aquesta feina bastant curosa, l’hem enviada a la Presidenta del CITOP i ella ens ha respost.

Aquesta resposta, a banda de poder ser considerada poc elegant, ens menysprea com a institució (som un Col·legi amb 24 anys d’història i no una zona) i fa palesa la inexistent voluntat i incapacitat d’interlocució per part de la Junta de Govern del CITOP.

Entenem, que desprès de tot plegat, la via del diàleg amb el CITOP ha quedat esgotada.

Per aquesta raó, i atès que considerem que no existeix un Consejo General correctament constituït, des del CETOP procedirem immediatament a denunciar aquest fet davant les autoritats competents: administrativa i judicial, per tal d’invalidar tota l’actual estructura del mal anomenat Consejo, així com les seves decisions.

Finalment, informar-vos que enguany celebrarem dues assemblees al nostre Col·legi, una ordinària i una extraordinària. A les dues ens agradaria comptar amb la presència massiva dels Col·legiats i Col·legiades per tal de poder explicar amb més detall la successió dels esdeveniments i poder generar un debat útil.

A l’ordinària tractarem tots els temes de tràmit habituals.

A l’extraordinària proposarem el cobrament de les quotes directament pel CETOP.

Heu de saber que el fet d’estar Col·legiat al CETOP, val per a tot el territori nacional, per tant, no hi ha cap problema de competència professional.

La col·laboració que us demanàvem a la primera carta és justament aquesta, fer aquest pas, i donar suport a la nostra proposta de finançament propi i autoritzar el cobrament de la quota al CETOP i poder salvar així la nostra institució.

DONEN SUPORT A AQUEST DOCUMENT:

Manuel Mas Hidalgo - Degà del CETOP del 1994 al 2005 i Vicepresident del CITOP
Joan Sánchez i Romani - Degà del CETOP del 2005 al 2009 i Vicepresident i President del CITOP
Fco. Javier Navarro Rodríguez - Vicedegà del CETOP del 2005 al 2013
Xavier Font i Mach - Degà del CETOP des del 2013.

Al següent enllaç podeu veure el document original.

Retorn de l'import de la quota per col·legiat