Junta de Govern

Convocatòria d'eleccions a càrrecs de la Junta del CETOP

Convocatòria d'Eleccions a Càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (CETOP)

De conformitat amb el que disposa l’article 22.7 dels estatuts del CETOP declarats ajustats a la legalitat per la Resolució JUS/1437/2009, de 13 de maig (DOGC 5386 de 25 de maig de 2009) el degà, Sr. Xavier Font Mach, convoca les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern del CETOP.

Nova Informació de la Junta de Govern

Tal i com us hem anat informant, a l’Assemblea del 24 de juliol de 2013, vam aprovar la proposta de conveni CETOP-CITOP, atès que són dues institucions diferents, per tal d’intentar per la via del diàleg establir les relacions entre els dos col·legis. Entre altres coses pretenem convenir que d’ara en endavant serà el nostre Col·legi qui cobri les nostres quotes.

Informació de la Junta de Govern

Benvolguts col·legiats i benvolgudes col·legiades,

Ja fa uns mesos que la nova Junta del Col·legi de Catalunya va iniciar el seu mandat. Com recordareu durant la campanya es va informar de la situació econòmica en què es trobava el CETOP, explicant abastament que dels 203.116 € que es van recaptar per quotes en el 2013 només ens van retornar 102.657 €, quantitat anomenada “dotació”, i que això feia insostenible la situació financera del nostre Col·legi.

Subscriure a RSS - Junta de Govern