Esteu aquí

Renovació Pre-col.legiat

Per a renovar la condició de precol·legiat, cada any, s’ha de lliurar a Secretaria el resguard de la nova matrícula. Aquesta tramesa es pot fer per fax, e-mail o correu ordinari, només cal indicar el Nom i Cognoms, número de precol·legiat i adjuntar una fotocòpia de la matrícula (si s’envia per e-mail es pot escanejar en format JPG o similars).

Si no es renova en el termini establert, el precol·legiat causarà baixa i no podrà gaudir dels seus drets com a precol·legiat.

En cas de finalitzar la carrera, haurà de comunicar-ho al Col·legi per a donar-se de baixa com a precol·legiat i procedir a la col·legiació que estarà exempta del pagament de la quota, durant el primer any a partir de la data del resguard del títol.

Paraules clau: