renovació

DICTAMEN 9/2013, de 8 d'agost, sobre la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

Any : 
2013

La Llei objecte de dictamen se situa dins la tendència normativa recent d’impulsar la regulació de la rehabilitació, la regeneració i la renovació urbanes, que tradicionalment ha estat un àmbit poc desenvolupat del
dret urbanístic en comparació amb tot allò que té a veure amb els processos d’urbanització i la producció de nova ciutat. En el context de la crisi econòmica i pel pes que hi té el sector immobiliari, el legislador estatal ha

Categories: 

Renovació Pre-col.legiat

Per a renovar la condició de precol·legiat, cada any, s’ha de lliurar a Secretaria el resguard de la nova matrícula. Aquesta tramesa es pot fer per fax, e-mail o correu ordinari, només cal indicar el Nom i Cognoms, número de precol·legiat i adjuntar una fotocòpia de la matrícula (si s’envia per e-mail es pot escanejar en format JPG o similars).

Si no es renova en el termini establert, el precol·legiat causarà baixa i no podrà gaudir dels seus drets com a precol·legiat.

Subscriure a RSS - renovació