pre-col.legiat

Renovació Pre-col.legiat

Per a renovar la condició de precol·legiat, cada any, s’ha de lliurar a Secretaria el resguard de la nova matrícula. Aquesta tramesa es pot fer per fax, e-mail o correu ordinari, només cal indicar el Nom i Cognoms, número de precol·legiat i adjuntar una fotocòpia de la matrícula (si s’envia per e-mail es pot escanejar en format JPG o similars).

Si no es renova en el termini establert, el precol·legiat causarà baixa i no podrà gaudir dels seus drets com a precol·legiat.

Subscriure a RSS - pre-col.legiat