Usted está aquí

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. Curs Online en Directe

Fecha: 
14 i 15 de desembre de 2020
Horario: 
de 16h a 20h
Precio: 
Col·legiat / Associat: 195€ // Empresa Adherida: 295€ // General: 345€
Organizado por: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Descripció

El primer objectiu del curs és estudiar i descriure els tipus de vehicles elèctrics, així com la normativa que especifica les característiques i condicions de funcionament dels punts de càrrega i de la connexió entre la infraestructura i el vehicle.

El segon objectiu d'aquesta formació és explicar la recent aprovada ITC-BT-52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos" del REBT, on s'especifiquen els requisits i condicions tècniques d'aquest tipus d'instal·lacions.

Programa

1. Vehicles elèctrics
1.1 Motivacions per a la seva introducció
1.2 Tipus de vehicles elèctrics
1.3 Modes de recàrrega (UNE-EN 61851)
1.4 Connexió a la xarxa elèctrica
1.5 Connectors (UNE-EN 62196)
1.6 Impacte del vehicle a la xarxa elèctrica
2. Punts de càrrega
2.1 Tipus de punts de càrrega disponibles
2.2 Funcionalitats
2.3 Sistemes de gestió
2.4 Exemples
3. Infraestructura de recàrrega
3.1 ITC-BT-52
3.2 Requisits generals de la instal·lació
3.3 Exemples d'instal·lacions: Públics. Privats

Gràcies al conveni que el Col·legi té amb EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat/associat