Anàlisi de funcions de la coordinació de Seguretat i Salut a la construcció