Usted está aquí

Webs y Artículos sobre Seguridad y Salud

Entidades, Departamentos y Fundaciones:

Cambra de Contractistes d´obres de Catalunya Associació per la prevenció d’accidents  
Gremi de Constructors d´Obres de Barcelona i Comarques      Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  
Departament de Treball i Indústria Coordinadores de Seguridad  
Departament de Sanitat     Prevención Laboral   
Associació d'empreses fabricants d'equips de protecció personal    Prevención Integral    

Protección colectiva y Epi´s

Singer Showa Best Group
Honeywell Safety Protecta Capital Safety
Petzl Prisme
Tractel Alsina
Latchways Fall Protection Cofra
Eskubi Coats
Productos Climax MSA Safety
J'hayber Irudek Group
An-Ko Amig
Bollé Safety Carl Stahl

Ergonomía

Société d'Ergonomie de Langue Française Ergonomie

Articulos técnicos, novedades legislativas y opiniones diversas

Distribució dels accidents mortals Perfil de l'accidentat Treballs amb riscos de caigudes d'alçada
Llei 54/2003: Comentaris Bastides 1r checklist de Seguretat i Salut
2n checklist de Seguretat i Salut Responsabilitats penals relacionades amb la seguretat i salut a les obres de construcció Interpretació del RD 2177/2004 Normativa sobre bastides
Sistemes de seguretat Motivacions per a la prevenció a l'àmbit de l'empresa Avaluació matemàtica del risc
Novetats legislatives en matèria de seguretat i salut Instruccions per a l'ús de les xarxes de seguretat a les obres El coordinador de seguretat i salut davant la nova Llei reguladora de la subcontractació
Preguntes més freqüents respostes per la Inspecció de Treball 1r Reflexions sobre la responsabilitat penal dels tècnics de prevenció i dels coordinadors de seguretat i salut 2n Reflexions sobre la responsabilitat penal dels tècnics de prevenció i dels coordinadors de seguretat i salut
3r Reflexions sobre la responsabilitat penal dels tècnics de prevenció i dels coordinadors de seguretat i salut Comentaris a la utilització del Llibre d'Incidències Jornades seguretat i salut de la CCOC
1r Col·loqui europeu sobre coordinació de seguretat i salut Activitats de la Comissió de Seguretat i Salut Xarxes de seguretat tipus forca - Tipus V
El Govern crea un registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en prevenció de riscos Guia de bones pràctiques del coordinador en matèria de seguretat i salut La seguretat i salut al 22@, premis Catalunya Construcció 2009
Noves modificacions legislatives en l’àmbit de la Seguretat i Salut II Col·loqui europeu sobre coordinació de seguretat i salut en la construcció Els treballs verticals, observacions bàsiques de seguretat i salut durant l’execució d’obres
Seguretat industrial Aplicació de la Directiva de serveis. Reflexions sobre un model europeu XIII Fòrum de la Seguretat El Decret d’autoprotecció 82/2010
Coordinació de Seguretat i Salut del tram I de la línea 9    

Si conocéis alguna web relacionada con la Seguridad y Salud que creáis que pueda ser de interés para el colectivo, comunicarla mediante el Formulario