You are here

Ja està disponible el BEDEC 2020

L’ITeC acaba de publicar el Banc BEDEC ITeC 2020 i el Banc BEDEC ITeC dinàmic, per a la seva consulta i ús a través de qualsevol dispositiu, sigui mòbil o de sobretaula.

La 37a edició del Banc BEDEC ITeC, disponible en català i castellà, és un banc paramètric de preus de referència i de productes comercials per a edificació, urbanització, enginyeria civil, obra nova i rehabilitació-restauració-reparació, amb plecs de condicions tècniques i dades ambientals per facilitar la confecció de pressupostos, estudis i plans de seguretat i salut, control de qualitat i gestió de residus i estudis d’impacte mediambiental en fase de projecte.

L’actualització 2020 conté la novetat de disposar del Banc BEDEC ITeC dinàmic. Mentre el Banc 2020 conté informació estable, el Banc dinàmic hi va afegint en línia les novetats de preus, nous elements, productes comercials, etc., a mesura que es produeixen. S’hi accedeix a través de la Configuració del banc triant l’opció Data del banc.

[+] Informació

 

Paraules clau: