Esteu aquí

Finalitats i Funcions

Finalitats fonamentals:

 • L’ordenació de l’exercici professional orientada al seu perfeccionament i progrés al servei de la societat
 • La representació de la professió dins del seu àmbit territorial
 • La defensa dels interessos professionals dels col·legiats
 • La promoció de la professió i del reconeixement del seu prestigi, dignitat i contingut, vetllant per la deontologia professional de l’enginyer en el respecte als drets dels ciutadans

Funcions que exerceix:

 • Donar suport i facilitar als col·legiats l’exercici de la professió
 • Prestar als col·legiats assistència jurídica i assessorament professional
 • Fomentar el treball
 • Assessorar als col·legial en tot el que es·pugui en l’exercici de la professió
 • Visar els treballs professionals dels col·legiats
 • Adoptar mesures per evitar la intrusió professional
 • Organitzar i promoure activitats i serveis de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i altres
 • Participar en l’elaboració dels plans d’estudi i en els organismes consultius de l’Administració en matèria de competència de la professió
 • Establir la normativa deontològica