Esteu aquí

Aclariments al Comunicat del CITOPIC de 12/02/15

 

Quan em vaig proposar encapçalar la candidatura a la Junta de Govern del nostre Col·legi, després de diversos anys treballant a la Comissió de Seguretat i darrerament com a Delegat de Barcelona, pel meu cap corrien conceptes com millora de la comunicació, serveis als col·legiats, competitivitat professional, coneixement de la professió,... en definitiva convertir la nostra Institució en una eina encara més útil.

Un cop rebuda la confiança de molts companys per poder exercir com a Degà, m’agradaria dir-vos que la Junta de Govern està treballant amb passió, compromís i ètica professional per portar a terme els canvis que ens han de permetre créixer com a col·lectiu i poder disposar d’uns serveis de proximitat, uns serveis eficients, que ens permetin ser uns professionals més competitius en la nostra feina i als diferents àmbits de treball. Per assolir aquests reptes, el nostre Col·legi necessita d’un nou model econòmic i de gestió que s’adapti a les circumstàncies actuals.

Una de les tasques que m’agradaria destacar és l’esforç dels membres de la Junta i de les diferents comissions per representar el nostre col·lectiu en institucions que són referents en el teixit social català, com exemples citar que som patrons i membres de l’ITEC, la Taula de Col·legis Tècnics, la METGEC (Mesa de l’Enginyeria Tècnics i de Grau), de Beyond Building Barcelona Construmat, que som patrons de l’AQPE (Agència de qualificació dels professionals de l’enginyeria), que som col·laboradors del Cercle d’Infraestructures i per últim citar la Intercol·legial (associació de tots els col·legis professionals catalans). Hem de seguir lluitant, no sols la Junta, tots els col·legiats per obtenir el respecte i la consideració que la nostra professió es mereix.

Com tots sabeu, la gran majoria de companys/es esteu rebent cartes i comunicats per part de CITOPIC, en concret signades pel Vicepresident Sr. Miguel Navarro Weiss. Si consulteu la definició d’enginyer, trobareu que és un professional de l’enginyeria dedicat a aplicar el coneixement i l’enginy per trobar solucions als problemes, i si busqueu les arrels etimològiques de la paraula, trobareu que deriva del llatí, en concret ingeniare (planejar, idear,...) i ingenium (intel·ligència, creativitat).

Bé, com a Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, no puc admetre els diferents comentaris i informacions, escrites en forma de paràbola o qualsevol altre forma literària pel Vicepresident del CITOPIC . M’agradaria explicar-li que les seves afirmacions queden molt allunyades de la realitat que ens envolta, que li manca un profund coneixement de la professió a Catalunya, de les institucions i el món associatiu professional català. El Vicepresident ha preguntat als col·legiats catalans si volen oposar-se a la Llei de Col·legis Professionals Catalans? És un avantprojecte de Llei on hem participat tots els Col·legis catalans per millorar l’exercici de les nostres professions. En definitiva, la seva forma d’actuar s’allunya molt de la definició d’enginyer abans exposada.

Per últim, m’agradaria fer un breu resum de les últimes activitats realitzades pel nostre Col·legi a les quals han participat professionals del CETOP i el CITOPIC de forma indistinta, amb les mateixes condicions i avantatges

• Congrés d’Enginyeria Municipal. Es va convidar al Vicepresident del CITOPIC i va presidir el 2n bloc sobre la mobilitat i transport urbà. Entre els ponents hi havia col·legiats de Andalucia i del País Basc, la inscripció estava oberta a tots els col·legiats i es van becar als aturats tant del CITOPIC com del CETOP.

• Visita Pont de la Gola del Llobregat. Total inscrits 18, dels quals només 7 paguen la quota al CETOP.

• Jornada Twitter. Total inscrits 11 , dels quals només 7 paguen la quota al CETOP.

• Visita planta integral de residus de St. Adrià del Besòs. Total inscrits 10 , dels quals només 5 paguen la quota al CETOP.

• Jornada BIM. Total inscrits 25 , dels quals només 15 paguen la quota al CETOP.

• Visita Terminal BEST. Total inscrits 26 , dels quals només 10 paguen la quota al CETOP.

Espero que aquestes dades puguin ser aclaridores pel Sr. Vicepresident i, com a mínim, li serveixin per escollir una forma literària més adient, ja que la paràbola passa per ser una forma didàctica d’ensenyament i amb mentides no es va en lloc.

Xavier Font i Mach
Degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya