cetop

Assegurança de Responsabilitat Civil -2020

El CETOP té un conveni amb la companyia d’assegurances QBE Insurance mitjançant la corredoria d’assegurances Alertis  Brok, que permet gaudir gratuïtament d’una pòlissa bàsica de Responsabilitat Civil Professional i Assistència i Defensa Jurídica fins a 50.000€.

Atès que el CETOP assumeix el cost d'aquesta assegurança bàsica, aquest servei és exclusiu per als col·legiats que estan en actiu i al corrent del pagament de les quotes del CETOP, incloent els col·legiats amb la modalitat de "No Exercent" i els que treballen a l'estranger (*).

Català

El CETOP a l’Assemblea General Ordinària

El CETOP, com a membre de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals, va assistir ahir 22 de juny, l’Assemblea General Ordinària celebrada a l’Auditori de la 8a planta de la seu de l’Associació.

A l’Assemblea es varen tractar temes com les noves incorporacions a l’Associació, la memòria d’activitats de 2015, les propostes dels pressupostos pel 2016 i la signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

Reunions amb la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme

La Llei de l’Arquitectura, que en breu entrarà al Parlament per iniciar els tràmits per a la seva aprovació definitiva, va ser paralitzada per les nombroses al·legacions presentades pels diferents Col·legis professionals.
En conseqüència, el Conseller Rull, acompanyat del Sr. Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, varen reunir-se en diverses ocasions amb els Col·legis, per tal d’assolir una redacció consensuada entre totes les propostes.

Propers Cursos BIM Octubre - Desembre 2016

4ª edició mòdul M0. Aplicacions BIM a l’Enginyeria Civil (30h, 5 setmanes, 2 dies/setm)

1ª edició mòdul M1/M2. BIM en el disseny del projecte i en la construcció de l’obra (mòdul fusionat dels antics M1 i M2) (42h, 7 setmanes, 2 dies/setm)

1ª edició mòdul M3. BIM en el manteniment d’infraestructures  (30h, 5 setmanes, 2 dies/setm)

1ª edició mòdul M4. BIM en la seguretat i salut de les obres. Format workshops (3 sessions de 8h cadascuna)

Pròximament informació al web del CETOP
 

Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani

La importància del Corredor Mediterrani consisteix en la seva capacitat de connectar nos amb el món, d’impulsar i internacionalitzar la nostra economia, de generar ocupació, de reforçar les oportunitats d’invertir a Catalunya, de posar en valor els clústers i pols econòmics de manera global i com a estímul per al desenvolupament del nostre país en termes generals.

Catalunya és un territori geoestratègicament situat al sud d’Europa, al bell mig dels fluxos econòmics d’intercanvi i de comerç global que flueixen entre Àsia, Amèrica i Àfrica i la mateixa Europa.

Conveni entre Gas Natural i el CETOP

La companyia Gas Natural Distribución (GND) i el Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya han tornat a signar un conveni, gràcies al qual, GND posarà a disposició dels col·legiats informació dels seus serveis i els oferirà assessorament.

Aquest conveni recull també la col·laboració i participació de GND en algunes activitats que organitzarà el CETOP previstes per aquest exercici, com són:

Pàgines

Subscriure a RSS - cetop