Agenda

gen.
24

El IFC Builder és una aplicació gratuïta de CYPE dissenyada per a la creació i manteniment de models IFC d'edificis. De maneig senzill i accessible, IFC Builder està integrat en el flux de treball Open BIM a través de la importació i exportació de models IFC.

gen.
27

OBJETIU GENERAL
Obtenir el nivell de qualificació necessari per a desenvolupar les funcions del nivell bàsic de l’activitat preventiva en el sector de la Construcció.

OBJETIUS ESPECÍFICS

febr.
01

El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situacio-nes de emergencia, establece un catalogo de actividades que están obligadas a elaborar un plan

febr.
03

Tras el éxito de convocatoria obtenido en las tres primeras ediciones del "Curso de Perito Judicial en Ingeniería", con la intención de cubrir la demanda de Colegiados que se quedaron sin poder cursar la formación, lanzamos esta cuarta edición que dará comienzo el próximo 3 de Fe

febr.
07

Curs Gratuit, no cal portar ordinador.

març
01

Desenvolupat des de 2011 conjuntament entre l'Escola de l'Aigua (Suez) i la Universitat Politècnica de Catalunya, el Màster s'ha convertit en el referent professionalitzador per adquirir competències directives orientades a la presa de decisions, tant des d'un punt de vista tècnic com estratègic.

març
23

L'Associació d'Amics de l'Aigua lliurarà els "Premis de l'Aigua" el proper el 23 de març de 2020.

set.
14

On 14th-17th September 2020, the Churchill College in Cambridge, UK,  will welcome the Resilient Materials 4 Life 2020 (RM4L2020) International Conference on smart biomimetic infrastructure materials.