Aplicacions BIM en la Seguretat i Salut en la Construcció

El CETOP, com a membre de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals, va assistir ahir 22 de juny, l’Assemblea General Ordinària celebrada a l’Auditori de la 8a planta de la seu de l’Associació.

La Llei de l’Arquitectura, que en breu entrarà al Parlament per iniciar els tràmits per a la seva aprovació definitiva, va ser paralitzada per les nombroses al·legacions presentades pels diferents Col·legis professionals.

El CETOP ha signat un conveni amb Alertis Brok per oferir-te l'assegurança de salut que millor s'adapti a tu.

PRIMES ESPECIALS CETOP

 

4ª edició mòdul M0. Aplicacions BIM a l’Enginyeria Civil (30h, 5 setmanes, 2 dies/setm)

1r Segueixo sent el degà del Col·legi de Catalunya.

El Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya ja ha iniciat l'organització del III CONGRÉS D'ENGINYERIA MUNICIPAL

La Junta actual del CETOP ja proposava en el seu programa electoral un CANVI DE MODEL COL·LEGIAL i que el CITOPIC s’ajustés a la legalitat existent, perquè des de fa temps hi havia dos col·legis d’enginyers tècnics d’obres públiqu

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Subscriure a Front page feed