El pasado 16 de octubre tuvo lugar la sesión del Pacto para la Movilidad de Barcelona destinada a presentar el "Estudio de vehículo compartido en Barcelona, ​​análisis".

El Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya y la Universidad Católica de Murcia tienen establecido un convenio para la realización del Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Civil.

ELS CONSELLERS BORRÀS I RULL VAN PRESENTAR AL COAC EL FUTUR PACTE NACIONAL PER A LA RENOVACIÓ URBANA

El col·legi ha renovat el conveni amb l'ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que estableix un règim general de cooperació entre ambdues entitats, gràcies al qual els col·legiats poden adquirir, a preus avantatjosos, el pro

  • 117.000 profesionales forman el sector de la ingeniería en Cataluña

  • De estos 117.000 ingenieros, un 83% son hombres y un 17% son mujeres.

El Proceso de Bolonia se incorporó plenamente en 2007 al derecho interno en el ámbito de los títulos académicos universitarios con la reforma de la Ley orgánica 6/2001, de universidades, así como en e

El horario de atención al público son mañanas de lunes a jueves de 9.30h a 14.30h, y la tarde del martes de 15.30h a 18.30h.

Actualiza tus datos personales, profesionales y añade tu fotografía.

Sólo tienes que identificarte con tu usuario y contraseña.

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Suscribirse a Front page feed