Cada vez son más las aplicaciones y usos de los drones en el ámbito de la ingeniería civil porque permiten obtener puntos de vista privilegiados a la hora de construir, inspeccionar, mantener o controlar obres de infraestructuras,

ELS CONSELLERS BORRÀS I RULL VAN PRESENTAR AL COAC EL FUTUR PACTE NACIONAL PER A LA RENOVACIÓ URBANA

El col·legi ha renovat el conveni amb l'ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que estableix un règim general de cooperació entre ambdues entitats, gràcies al qual els col·legiats poden adquirir, a preus avantatjosos, el pro

  • 117.000 professionals conformen el sector de l’enginyeria a Catalunya

  • D’aquests 117.000 enginyers, un 83% són homes i un 17% són dones.

Avui dimarts, 25 de juliol, la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal i  el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, han inaugurat el carril bici que connecta el passeig de la Zona Franca (des del

El Proceso de Bolonia se incorporó plenamente en 2007 al derecho interno en el ámbito de los títulos académicos universitarios con la reforma de la Ley orgánica 6/2001, de universidades, así como en e

L'horari d'atenció al públic és matins de dilluns a dijous de 9.30h a 14.30h i la tarda dels dimarts de 15.30h a 18.30h.

La Diada Nacional de Catalunya ret homenatge als Drets Humans i a les lluites per la llibertat i la democràcia

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Subscribe to Front page feed