Instrucció 1/2014, de 19 de març, de la Dir. Gral. d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aprova la guia tècnica del reglament de baixa tensió.

Amb la finalitat de donar criteris interpretatius, aclariments i recomanacions d'aplicació de la normativa en matèria de seguretat industrial, s'ha aprovat aquesta guia tècnica d'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Año: 
2014
Publicat a: 
Direcció General d'Energia, MInes i Seguretat Industrial.
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: