You are here

(PLACES COBERTES!!) Intermediate English Conversation (25 hores)

Date: 
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 d’octubre i 3, 5, 10, 12 de novembre de 2020
Timetable: 
de 10:00h a 12:00h
Place: 
Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya, 10, 08007, Bcn)
Price: 
Gratuït
Organitza: 
Egara Formació

OBJECTIU GENERAL

  • Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.
  • Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

OBJECTIUS ESPECIFICS

  • Comprensió oral.
  • Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndard, de forma clara i a una velocitat mitjana.
  • Expressió oral: Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
  • Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
  • Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.

CONTINGUTS

1. Presentació
2. Entonació i pronunciació
3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informal
4. Expressions freqüents de l'anglès col·loquial
5. Diàlegs i debats

Inscripció fins el dia: 29 de setembre de 2020

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a diferents cursos subvencionats per als nostres col·legiats/des.

Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d’atur.

El nombre de places és limitada, per aquest motiu és REQUISIT IMPRESCINDIBLE fer la pre-inscripció al curs enviant un mail a catalunya@cetop.cat adjuntant la següent documentació:

  • Annex 1
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònom/a del mes anterior a la data d’inici del curs o DARDO actualitzat en cas d’estar en situació d’atur.