Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (Habilitante)

Gràcies al conveni que el CETOP ha establert amb la UEM, els nostres col·legiats tenen a la seva disposició aquest màster que ofereix:

- Formació sòlida a través d'un programa coherent i ampli (120 ECTS).

- internacionalitat: amb assignatures íntegrament en anglès i una assignatura d'Obra Civil Internacional i estades internacionals en universitats concertades a Europa, Amèrica i Àsia.

- Formació integral de l'enginyer incluïnt el desenvolupament de competències transversals, amb continguts com Habilitats Directives i Intel·ligència Emocional.

- Inclusió d'un itinerari investigador per aquells alumnes interessats en realitzar un programa de doctorat.

- Pràctiques professionals obligatòries.

- Referents externs: el diseny d'aquest màster ha tingut en compte els resultats dels estudis realitzats per la xarxa EUCEET (European Civil Engineering Education and Training).

- Més del 50% del claustre són doctors i podràs tenir professors a més d'un grup de professionals de reconegut prestigi que treballen en empreses líders del sector.