assegurança

Assegurança de Responsabilitat Civil -2020

El CETOP té un conveni amb la companyia d’assegurances QBE Insurance mitjançant la corredoria d’assegurances Alertis  Brok, que permet gaudir gratuïtament d’una pòlissa bàsica de Responsabilitat Civil Professional i Assistència i Defensa Jurídica fins a 50.000€.

Atès que el CETOP assumeix el cost d'aquesta assegurança bàsica, aquest servei és exclusiu per als col·legiats que estan en actiu i al corrent del pagament de les quotes del CETOP, incloent els col·legiats amb la modalitat de "No Exercent" i els que treballen a l'estranger (*).

Català
Subscriure a RSS - assegurança