Esteu aquí

Assegurança de Responsabilitat Civil -2021

El CETOP té un conveni amb la companyia d’assegurances QBE Insurance mitjançant la corredoria d’assegurances d'Alertis Brok, que permet gaudir gratuïtament d’una pòlissa bàsica de Responsabilitat Civil Professional i Assistència i Defensa Jurídica fins a 50.000€.

Atès que el CETOP assumeix el cost d'aquesta assegurança bàsica, aquest servei és exclusiu per als col·legiats que estan en actiu i al corrent del pagament de les quotes del CETOP, incloent els col·legiats amb la modalitat de "No Exercent" i els que treballen a l'estranger (*).

Aquesta pòlissa ens permet donar solució als dubtes plantejats per molts companys, com per exemple, Cal tenir una pòlissa per treballar com assalariat? La pòlissa de l’empresa em cobreix? I si treballo a l’administració pública?…Teniu resposta a aquests dubtes a l'enllaç següent.

Si teniu més dubtes o voleu comunicar  qualsevol sinistre,  podeu trucar al telèfon 93 270 03 76 o enviar un mail a l'atenció de Marta Santamaira amb còpia a catalunya@enginyeriacivil.cat

En aquest link us podeu descarregar el certificat de l'assegurança bàsica que s'actualitza a principis d'any.

CONDICIONAT DE L'ASSEGURANÇA DE LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL DEL CETOP

Millores respecte a la pòlissa del 2018

  • La modalitat 1C passa de 3.250.000€ a 3.500.000€
  • Increment del límit de 4.000.000€ a 4.500.000€ 
  • RC patronal: Increment del sublímit per víctima de  300.000€ pa 450.000€ per aquells que tinguin contractada ampliació
  • RC Locativa: Eliminació del sublímit del 20%
  • Danys a expedients: Increment del sublímit de 250.000€ per sinistre i any a 300.000€
  • Inhabilitació professional: Increment del sublímit de  2.000€/mes en 18 mesos a 2.500€/mes
  • Increment sublímit de RC de LOPD a 300.000€, mantenint per a sancions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades fins un màxim de 30.000€ per Assegurat, sinistre i any
  • Inclusió Clàusula de liberació de despeses per a reclamacions en Espanya
  • Eliminació franquícia del 15% per a danys a documents

Nota aclaratòria:

La cobertura de la Póliza se extiende a las responsabilidades por siniestros ocurridos en todo el Mundo excepto USA y Canadá y reconocidos en Tribunales Españoles (és a dir, que la reclamació s’ha de fer en els tribunals Espanyols), salvo para las coberturas de Responsabilidad Civil General Locativa y Patronal cuya delimitación geográfica y jurisdiccional es España.

 

*Us Informem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades recollides seran incorporades a un fitxer propietat de Alertis Brok, SL amb la finalitat de formalitzar el servei ofert, sol·licitar pressupostos a diferents entitats i companyies, contractar la/es pòlissa/es, i en aquest cas, gestionar els sinistres davant les entitats implicades, els seus pèrits i advocats gestionar el cobrament en les entitats corresponents, així com informar sobre nous productes o serveis, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, encara després de cancel·lada la pòlissa. Igualment queda informat del seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir mitjançant un escrit adreçat al domicili social a dalt indicat o a l'adreça de correu electrònic : seguros@alertis.es.