Area Metropolitana Barcelona

El Govern aprova el Pla director de Mobilitat 2020-2025 de l'àrea de Barcelona

Calvet: "El Pla Director de Mobilitat representa un punt d'inflexió en el creixement del transport públic, l'ús d'energies alternatives i les emissions"

  • El PDM situa la digitalització i el desenvolupament sostenible en el futur immediat del transport, i la qualitat de l’aire urbà i l’emergència climàtica són dos dels seus motors principals

  • Basat en 10 eixos, el pla proposa un total de 86 mesures que hauran de desenvolupar les diferents administracions públiques, i que tenen un cost estimat de 100 milions d’euros

DECRET LLEI 2/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Any : 
2014

Article únic
Es modifica la disposició addicional segona (Entitat local de l’aigua) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

Subscriure a RSS - Area Metropolitana Barcelona