Esteu aquí

Banc Sabadell PRO: Línies ICO d'Avals COVID-19

A Banc Sabadell posem a la seva disposició un pla d'ajuts financers per al seu sector professional sobre la Línia ICO d'Avals COVID-19, per adaptar, ampliar o renovar les seves capacitats productives i de servei o per reiniciar l'activitat.

Treballar en PRO de vostè és finançar-li les línies ICO d'Avals COVID-19

  • Préstec: tipus d'interès fix: 2,5 %. TAE del 2,74 % al 3,49 % .*
  • Import: fins a 1,5 milions d'euros per a autònoms i empreses, en una o diverses operacions.
  • Termini: d'1 a 5 anys. Amb possibilitat de fins a 2 anys de carència de capital.
  • Comissió d'obertura: 0,5 %
  • Comissió de cancel·lació: 1 %.

TAE mínima del 2,74 % per un import sol·licitat de 100.000 euros a tornar en 5 anys, a un tipus d'interès del 2,50 % nominal anual, amb una quota mensual de 1.774,74 euros i una última quota de 1.774,51 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d'obertura del 0,50 % calculada sobre l'import total del préstec concedit. La comissió d'obertura no serà finançada. Cost total del préstec: 6.984,17 euros. Interessos: 6.484,17 euros. Import total degut: 106.984,17 euros. Cost total del préstec: 6.984,17 euros.

TAE màxima del 3,49 % per un import sol·licitat de 100.000 euros a tornar en 1 any, a un tipus d'interès del 2,50 % nominal anual, amb una quota mensual de 8.446,62 euros i una última quota de 8.446,51 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d'obertura del 0,50 % calculada sobre l'import total del préstec concedit. La comissió d'obertura no
serà finançada. Cost total del préstec: 1.859,33 euros. Interessos: 1.359,33 euros. Import total degut: 101.859,33 euros.

La TAE es pot veure alterada en funció el termini de l’operació a causa de l’existència d’una comissió percentual. Per al Càlcul de la quota a pagar s’utilitza el sistema d’amortització francès, que es caracteritza per ser un sistema de quotes constants.

La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada seran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc. El termini de sol·licitud dels avals és fins a l'1 de desembre de 2020 o fins a esgotar els fons disponibles.

Per més informació, contactar amb un gestor especialitzat, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu professional o facis client de Banc Sabadell

Paraules clau: