Esteu aquí

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Dates: 
21, 22, 28 i 29 de setembre de 2020
Horari: 
de 16h a 20h
Lloc: 
Barcelona - Via Laietana, 39 08003
Preu: 
Col·legiat/associat: 350€ // Empresa adherida: 530€ // General: 625€
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Descripció

El curs pretén donar una visió completa del marc legal i tècnic que envolta les activitats.
Al finalitzar-lo, els participants hauran assolit els coneixements que els hi permetrà realitzar projectes d'activitats tècnicament solvents, i podran defensar i orientar les actuacions professionals d'acord amb allò que demana l'Administració.

Dirigit

Enginyers i tècnics en general que vulguin dedicar-se professionalment a la legalització d'activitats, i a tots aquells que vulguin aprofundir en el seu coneixement.

Programa

1. Classificació de les activitats
2. Llei de simplificació administrativa
3. LPCAA
4. Llei d'espectacles i activitats recreatives
5. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
6. Codi tècnic de l'edificació. Documents bàsics
7. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
8. Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT)
9. Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
10. Accessibilitat per a minusvàlids: Codi d'accessibilitat de Catalunya, CTE i criteris TAAC
11. Prevenció del soroll i les vibracions
12. El cas especial de Barcelona
13. Urbanisme i funcionament de l'Administració
14. Casos pràctics. Guió de continguts mínims: Norma UNE 157.601

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat/associat