Esteu aquí

Guia de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació per a la reactivació de la contractació pública després de l'aixecament de la suspensió dels terminis administratius

El dia 11 de juny de 2020 l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReSCON) ha publicat aquesta Guia, a fi que pugui servir "tant per als òrgans de contractació, com per als contractistes i operadors econòmics en general, les activitats dels quals tinguin relació directa o indirecta amb la contractació pública en la seva represa i reactivació". Per això, aquest document "s'ha estructurat segons l'estat dels procediments de contractació en el moment de declarar-se l'estat d'alarma i com els afecta una vegada aixecada la suspensió".

En concret, en primer lloc, s'estableixen una sèrie de consideracions generals, en les quals es recorda que l'aixecament definitiu dels terminis en tots els procediments de contractació afectats per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es produeix a partir de l'1 de juny, i que l'efecte d'aquest aixecament respecte a la manera de computar els terminis suspesos ha estat objecte de diversos Informes de l'Advocacia de l'Estat -concretament, els informes de 26 de març i de 28 de maig.

En segon lloc, s'aborda l'aixecament de la suspensió dels procediments de contractació, analitzant tant la programació i planificació dels procediments esmentats, com la tramitació dels que es reprenen després de l'aixecament de la seva suspensió -distingint els que es troben en fase de preparació, en fase de licitació, en fase d'avaluació de les ofertes, en fase d'adjudicació i els que estan adjudicats en espera de formalització.

A més, s'examinen la tramitació del recurs especial en matèria de contractació -fent referència tant al marc normatiu com a l'aixecament de la suspensió dels terminis d'aquest recurs especial en matèria de contractació-, i els efectes sobre els contractes en fase d'execució suspesos per la situació provocada per la COVID-19. Finalment, la Guia conté un Annex amb orientacions relatives al contingut dels acords d'aixecament de la suspensió de contractes.
 

Text de la Guia