Esteu aquí

Formació Bàsica per a tècnics competents per elaborar Plans d'Autoprotecció

Dates: 
del 26 de febrer al 3 de juny de 2020
Horari: 
Dimecres, de 16 a 20 h
Lloc: 
Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Preu: 
Col·legiat / Associat: 970 euros Empresa Adherida: 1.210 euros No col·legiat: 1.350 euros
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Descripció

11a edició del curs de formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local d'acord amb l'Article 24.1 del Decret 30/2015 del 3 de març de 2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Segons l'Article 24.1 del Decret 30/2015, per poder ser acreditat com a personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, a més de disposar d'un títol universitari, cal superar aquest curs.

Per superar el curs, cal elaborar un projecte final que ha de consistir en un pla d'autoprotecció d'una activitat o centre d'interès per a la protecció civil local, d'acord amb l'epígraf B de l'annex I.

Es tracta d'un curs semipresencial amb 35 hores de classe + 134 hores de treball a casa.

Gràcies al conveni que el Col·legi té amb l'EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat.