Esteu aquí

L'AMB determina les línies de treball i les principals mesures de la mobilitat metropolitana per als propers sis anys (2019-2014)

El passat 20 de març de 2019, l’AMB va celebrar el VI Consell de la Mobilitat. Hi va veure la llum, per primera vegada, el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) 2019-2024, l’instrument de planificació i programació de polítiques i línies d’actuació sobre mobilitat que l’AMB preveu impulsar i executar en els propers sis anys, en col•laboració amb els ajuntaments metropolitans i les administracions competents.

El pla recull 102 mesures per millorar la mobilitat metropolitana i està valorat amb un cost de 1.354 milions d'euros, dels quals l'AMB n'assumirà 370 M€, més 8.922 milions d'euros en infraestructures.

Aquestes mesures es concreten en:

  • La millora dels serveis de transport públic.
  • L'establiment d'una xarxa viària prioritària metropolitana per als serveis d'autobús.
  • El foment i millora de la intermodalitat en el transport públic.
  • L'impuls a les zones de baixes emissions.
  • La regulació metropolitana de l'aparcament en superfície.
  • L'optimització del transport urbà de mercaderies.
  • La política metropolitana de tarifació viària per ús, congestió i contaminació.
  • Les actuacions d'impuls de l'ús de la bicicleta.
  • L'impuls a la introducció de vehicles de baixes emissions (VBE).

 

Pel que fa a les infraestructures, el PMMU incorpora les actuacions que l’AMB considera prioritàries en la xarxa ferroviària i viària per a la mobilitat de persones i mercaderies, que cal impulsar o executar a la metròpolis barcelonina durant els propers anys. En referència a les actuacions, aquestes poden ser tant infraestructures com instal•lacions, o millores  en l’operació i la gestió.

L’execució d’aquestes infraestructures, en la qual hi tenen un paper molt rellevant altres administracions competents, serà necessària per assolir el model de mobilitat sostenible del PMMU. De fet, l’AMB vol que aquesta priorització, feta en col•laboració amb els ajuntaments metropolitans, sigui orientativa per a futurs plans sectorials que han de desenvolupar altres administracions responsables de les infraestructures en l’àmbit metropolità. Per exemple, per el Pla per a Rodalies Catalunya i el Pla director d’infraestructures 2021-2030 de l’ATM, entre d’altres.

D’altra banda, al PMMU es defineix la xarxa viària bàsica metropolitana (XVBM), que ha de comportar la determinació progressiva de noves responsabilitats per part de l’AMB sobre aquesta. Concretament, sobre la programació i gestió del trànsit, tot assumint un enfocament més holístic en la planificació i gestió de la mobilitat metropolitana. Això permetrà integrar altres modes de transport que fins ara no s’han considerat o s’han fet de manera insuficient, com el transport públic, la bicicleta i els trajectes a peu.

Aquí teniu tota la informació ampliada.

Paraules clau: