Esteu aquí

La ciutat autoreparadora - ponència Congrés CIM-2018

Un nou concepte va sorprendre en el programa del IV Congrés de l’Enginyeria Municipal, “la ciutat autoreparadora”.

La ponència obria el congrés i ningú s’ho va voler perdre, el Doctor Raúl Fuentes va clarificar-nos el concepte que es basa en la principal idea dels prevencionistes, eliminar el risc abans que succeeixi.

Un concepte fonamentat en una execució excel·lent o bé en prevenir o intervenir quan el risc és baix o molt baix, ja que la implementació de la mesura correctora/reparadora crea un menor impacte en tots els sentits. El primer de tots, sobre la ciutadania o a tercers; sobre els propis treballadors, ja que transformem una actuació purament humana amb eines i maquinària tradicionals per altra operada per robots i/o drons segons els cassos (transformació dels nostres llocs de treball i minimització dels riscos) i sobre el procediment de treball que és més rendible en aspectes de costos econòmics, mediambientals i socials.

La ciutat autoreparadora és un prototip en estudi per la Universitat de Leeds i en desenvolupament dintre de la seva pròpia ciutat, amb l’objectiu comú de que l’any 2050 no hi hagin obres al carrer.

Com ho volen aconseguir? Mitjançant la inspecció constant de totes les instal·lacions que donen servei a la ciutat a través de robots i drons, detectant de manera ràpida i segura totes les seves imperfeccions i reparant-les des de les fases més inicials evitant que es converteixin en  grans problemes que necessitin d’intervencions en superfície o amb grans actuacions.

Un exemple el podem tenir en els trencaments d’alguna canonada d’aigua que pot crear un gran sot per rentat del terreny si no es detecta a temps i es repara. Per això es valdrà de la tecnologia, que detectarà les primeres fissures o malformacions de la canonada i soldarà o repararà, segons convingui, des de l’interior, evitant aquesta pèrdua de terreny i evitant transmetre aquest desajust cap a les capes superiors ja siguin de vorera o calçada. La similitud la podem tenir amb els glòbuls blancs i les plaquetes del nostre cos.

El repte que ens plantejava el Doctor Raúl Fuentes, va ser el de dissenyar les infraestructures i elements que les composen (per exemple les lluminàries) de manera que siguin fàcilment manipulables i accessibles pels equips tecnològics que disposarem en un futur proper, tenim feina. 

Leeds: Va ser una ciutat pionera en el desenvolupament de l‘economia circular a nivell industrial, això ho va poder fer gràcies a la seva universitat i a la implicació de la massa social que hi vivia.