Esteu aquí

Seminari online gratuït. Càlcul d’un model BIM amb Cypecad

Dates: 
15/02/2017
Horari: 
De 10.00 a 11.00 h
Lloc: 
On-line
Preu: 
gratuït
Organitza: 
Cype-Cetop

Aquest seminari té com objectiu oferir una visió general del programa Cypecad a partir de la introducció geomètrica d’una obra mitjançant la importació de fitxers en format IFC.

CYPECAD ha estat concebut per realitzar el disseny, càlcul i dimensionament d'estructures de formigó armat i metàl·liques per a edificació i obra civil, sotmeses a accions horitzontals, verticals i a l'acció del foc.

Aquestes estructures poden estar compostes per: pilars (de formigó, d'acer i mixts), pantalles i murs; bigues de formigó, metàl·liques i mixtes; forjats de biguetes (genèriques, armades, pretesades, in situ, metàl•liques d'ànima plena i de gelosia), plaques alleugerides, lloses mixtes, reticulars i lloses massisses; i fonamentacions per lloses, bigues de fonamentació, sabates i enceps.

 

Paraules clau: