Esteu aquí

Curs en Gestió de la Protecció de Ports i d'Instal.lacions Portuàries

Dates: 
Del 13/03/2015 al 11/04/2015
Horari: 
Semipresencial
Lloc: 
Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus UAB.
Preu: 
600 €
Organitza: 
Universitat Autònoma de Barcelona

El propòsit d'aquest curs és capacitar a directors de seguretat, caps de seguretat i altres col.lectius professionals similars, per tal de gestionar la protecció dels ports i d'instal.lacions portuàries subjectes a la Directiva 2005/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2005; i del Codi internacional per a la protecció dels vaixells i instal.lacions portuàries (Codi PBIP).
A més, es pretén amb el curs que els professionals anteriorment comentats tinguin els coneixements suficients en matèria de protecció portuària per formar als vigilants de seguretat que en depenen d'ells.
Per aquesta capacitació s'haurà d'acreditar prèviament davant la Comissió Valoració del Professorat de Seguretat Privada (DFP-DGP), amb el compliment dels requisits que aquesta Comissió pot tenir vigents en cada moment per a l'acreditació d'aquest professorat.