You are here

Commemoració del 15è Aniversari de la Fundació del Cercle d'Infraestructures

El 4 de desembre d'enguany es va celebrar el 15è aniversari de la Fundació Cercle d'Infraestructures, durant l'acte es va fer un reconeixement a les diverses empreses i institucions que han donat suport a la feina de la Fundació del Cercle d'Infraestructures, entre aquestes entitats, es troba el nostre Col·legi. Va recollir el guardò el degà Sr. Xavier Font.

La Fundació Cercle d’Infraestructures es va crear a l’any 2004 amb un objectiu clar, el de contribuir a difondre el rol de les infraestructures en el desenvolupament econòmic i en el benestar dels ciutadans. El debat entorn la defensa de les infraestructures és ara més necessari que mai, perquè cal presentar sòlids arguments de la contribució positiva de carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports i dels sistemes de proveïment hidràulic, energètic i de telecomunicacions, a la prosperitat de la societat, davant dels qui, en defensa d’interessos particulars o bé del qüestionament del model de valors establerts s’hi posicionaven en contra.  

La Fundació manté inalterable el seu objectiu de sensibilitzar la societat sobre la importància de les infraestructures com a element de progrés, de vertebració del territori i de sostenibilitat, que permeti, al capdavall, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, està presidida per Pere Macias i Arau i, mercès a l’esforç dels seus patrons, col·laboradors i entitats conveniades, és ja el fòrum de referència pel debat entorn a les infraestructures catalanes.