You are here

La Junta de Govern s'adhereix al manifest "Pels drets i les llibertats"

El 14 d’octubre, dia en que s’ha fet pública la sentència del “procés”, més de 150 entitats i organitzacions de la societat civil, entre les que es troba la Junta de Govern del Col·legi, han signat un manifest de rebuig a la sentència on es denuncien les “conseqüències greus que aquesta té sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política, suposant un retrocés per la qualitat democràtica de la nostra societat”. El manifest es va presentar el 14 d'octubre a les 13.30 h a la Plaça de Sant Jaume.

Més informació