You are here

Employment opportunities

Publish a job offer

Publish a job offer

Podeu filtrar les ofertes segons algun d'aquests criteris:

Poseu la data en format AAAA-MM-DD, per exemple 2021-05-14
Voleu mostrar només les ofertes tramitades via CETOP?

33 places de Quadre Tècnic - Enginyeria Civil (22/19CT) - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Location: 
Places per a tot l'àmbit territorial estatal

Finalització de presentació de sol·licituds: 03/08/2022

  • Sistema de selecció: Concurs oposició

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

21 places de Tècnic de Gestió (22/25EA) -

Location: 
2 places localitzades a Barcelona

Finalització de presentació de sol·licituds: 03/08/2022

  • Sistema de selecció: Concurs oposició

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

17 places de Tècnic d'Enginyeria Civil (22/30EA)- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Location: 
Places localitzades fora de Catalunya / Una vegada atès el dret preferent al personal de reingrés, el QUART TORN correspon a

Finalització de presentació de sol·licituds: 03/08/2022

  • Sistema de selecció: Concurs oposició

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Jefe de producción de obras

Oferta CETOP
Location: 
Barcelona

Empresa constructora de ámbito local, con ejecución de obra civil, de edificación y de rehabilitación, con obras principalmente en el ámbito

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

3 places de Tècnic de Sistemes Operacionals (22/34EA) - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Location: 
Madrid

Finalització de presentació de sol·licituds: 03/08/2022

  • Sistema de selecció: Concurs oposició

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

1 plaça d'Enginyer tècnic - Ajuntament d'Olot

Location: 
Olot

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

1 plaça de Professor agregat per a l'Àrea de Coneixement: Enginyeria civil, geològica i ambiental (AG-307/751) - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Location: 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Finalització de presentació de sol·licituds: 17/09/2022 - Termini: del 19 al 31 de juliol i de l'1 al 17 de setembre

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

1 plaça de Professor agregat per a l'Àrea de Coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació (AG-312/735) - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Location: 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Finalització de presentació de sol·licituds: 07/09/2022 - Termini: del 19 al 31 de juliol i de l'1 al 7 de setembre

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

1 plaça de Professor agregat per a l'Àrea de Coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació (AG-314/735) - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Location: 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Finalització de presentació de sol·licituds: 07/09/2022 - Termini: del 19 al 31 de juliol i de l'1 al 7 de setembre

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

2 places de Tècnic d'enginyeria civil (22/42AV) - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Administrador de Infrastructuras Ferroviarias Alta Velocidad (ADIF Alta Velocidad)

Location: 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Administrador de Infrastructuras Ferroviarias Alta Velocidad (ADIF Alt

Finalització de presentació de sol·licituds: 02/08/2022

  • Sistema de selecció: Concurs oposició

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

9 places de Tècnic de construcció (22/43AV) - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Administrador de Infrastructuras Ferroviarias Alta Velocidad (ADIF Alta Velocidad)

Location: 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Administrador de Infrastructuras Ferroviarias Alta Velocidad (ADIF Alt

Finalització de presentació de sol·licituds: 02/08/2022

  • Sistema de selecció: Concurs oposició

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

7 places de Quadre Tècnic - Enginyeria Civil (22/40AV) - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Administrador de Infrastructuras Ferroviarias Alta Velocidad (ADIF Alta Velocidad)

Location: 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Administrador de Infrastructuras Ferroviarias Alta Velocidad (ADIF Alt

Finalització de presentació de sol·licituds: 02/08/2022

  • Sistema de selecció: Concurs oposició

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Subscribe to Jobs