oposiciones

Temario Oposiciones Ministerio de Fomento - CITOP de Extremadura

El CITOP de la zona de Extremadura ponen a disposición de los interesados el temario de oposiciones con las siguientes características:

Se trata del temario para la preparación del primer examen tipo test de la oposición, no se incluyen supuestos prácticos para la preparación del tercer ejercicio, esta parte del temario estará disponible para la siguiente convocatoria.

Se incluyen por tanto:

Oposiciones Cuerpo Ingenieros Técnicos Obras Públicas del Estado

 

Al BOE-A-2015-6660 de 16 de juny de 2015, s'ha publicat l'Ordre FOM/1131/2015, de 9 de juny, per la qual es convoca el procés selectiu per a l'ingrés pel sistema general d'accés lliure al Cos d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques.

Alguns companys ens heu sol·licitat el temari corresponent, però com les darreres oposicions van ser al 2008, el temari que disposem està obsolet. Us proposem, als que esteu interessats en presentar-vos, que formeu un grup de treball i os repartiu els temes per facilitar el seu estudi.  

Oposiciones Diputación Jaen

Emplaçament laboral: 
Jaén

OPOSICIONES.– ICCP, ITOP, Arquitecto, Arq. Técnico, Agrónomo y Topógrafo – Dip. de Jaén, Andalucía

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Oposiciones en Ayto. de Roses (Girona)

Emplaçament laboral: 
Roses, Girona

Oposiciones en Ayuntamiento de Roses (Girona, Cataluña) para ITOPs

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Oposiciones ITOP – Ayto. de Puçol (Valencia)

Emplaçament laboral: 
Puçol, Valencia, Comunitat Valenciana

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Subscriure a RSS - oposiciones