Esteu aquí

Curs Sistema de planificació Last Planner System – LPS

Dates: 
13, 15, 20, 22, 27* i 29 d’octubre i 3 de novembre de 2020.
Preu: 
Tarifa general: 400 € per alumne 25% als estudiants de les Escoles que han subscrit un acord amb l’ITeC: 300 € 50% a les persones aturades: 200 € 15% als clients que contractin més d’un curs
Organitza: 
ITeC

Introducció: Què és el sistema de l’últim planificador?

El sistema de l’últim planificador (Last Planner System, LPS) és un sistema de producció en construcció que incorpora metodologia Lean a la construcció per aconseguir major fiabilitat de les planificacions realitzades, aspecte que pot implicar reduccions de termini i costos i millorar la qualitat i seguretat a les obres. La producció en obra és, en general, poc predictible i molt complexa. El LPS aconsegueix simplificar-ho i augmentar la seva fiabilitat. De manera que, es treballa estructurada i col·laborativament la producció perquè les tasques segueixin un procés (es planifiquin, es preparin, s’alliberin per ser realitzades, es comprometin i es rendeixi comptes sobre el realitzat).

Aquesta manera d’entendre la gestió de la producció (com un compromís públic sobre el qual es rendeix comptes), unida a la sistemàtica d’aprenentatge i millora contínua, està estenent-se per tot el món, ja que, aconsegueix millorar la productivitat i el benefici de les empreses que ho apliquen.

Objectius

En acabar el curs l’alumne coneixerà i serà capaç de:

  • Entendre els principals conceptes bàsics de la metodologia Lean Construction, així com les seves principals eines per a control d’obra i producció.
  • Entendre la planificació de l´obra a tres nivells: a llarg termini (Màster Plan i Planificació Pull de Fases), a mig termini (planificació a “3-6” setmanes vista), a curt termini (planificació setmanal i fins i tot diària).
  • Proposar millores en el procés col·laboratiu de planificació (sessió pull, estudi de restriccions, creació de trens de treball,…)
  • Aquest sistema afavoreix la reducció de buffers que, en la majoria de casos, malgrat possibles imprevistos, acaba sempre facilitant la reducció de la durada real de l’obra.
  • En fase execució, augmentar la fiabilitat de la planificació i la metodologia de seguiment i el control sobre el cronograma d’obra, assegurant el compliment de la data prevista. (indicador PPC)
  • Analitzar les tasques que aporten valor al procés constructiu i, en aquestes, iniciar-se en l´estudi del Value Stream Mapping.
  • Presentació d’eines per iniciar-se en l´estabilització del flux de producció en les seves obres, augmentant la seguretat.
  • Introducció básica sobre pasos, rols, responsabilitats i el procés per a l’aplicació del sistema de l’últim planificador.
  • Finalment, serà capaç de desenvolupar, a mode introductori, l’estratègia d’implementació del sistema de l’últim planificador per a la seva empresa i avaluar el funcionament del sistema en el seu projecte i organització.

A qui va dirigit?

A qualsevol promotor, arquitecte, enginyer, contractista que exerceixi o aspiri a exercir llocs de responsabilitat en un projecte de disseny i construcció d´edificació u obra civil, tant a nivell tècnic com gerencial, així com a tot interessat a conèixer el Lean Construction i el sistema de l’últim planificador.

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb l'ITeC, els nostres col·legiats gaudiran d'un 25% de dte sobre el preu general