Esteu aquí

Informació Econòmica

Segons els Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, l'Assemblea, integrada per totes les persones col·legiades i òrgan suprem d’expressió de la voluntat del Col·legi, té les següents atribucions:

  • Article 16.4. Definir les línies d’actuació tant de caràcter general com econòmica del Col·legi.
  • Article 16.5. Aprovar els pressupostos generals i les seves liquidacions.
  • Article 16.6. Aprovar les quotes ordinàries del Col·legi, les derrames extraordinàries, així com qualsevol altra exacció col·legial.

En aquest portal disposeu de la informació relativa als pressupostos de la Corporacio i la seva Memòria d'activitats dels darrers anys.

2017 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

2016 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

2015 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

2014 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

2013 - Memòria d'Activitats  - Memòria Comptable

2012 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

2011 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable