Formulari de sol·licitud de col·legiació/precol·legiació

Si voleu crear un compte en aquest lloc, seleccioneu la casella de sota i introduïu un nom d'usuari Si ja teniu un compte identifiqueu-vos abans de completar aquest formulari
Si us heu diplomat amb vàries titulacions al mateix temps, cliqueu-les totes aquí (no cal que ompliu un conjunt de dades per cadascuna).
Si heu marcat l'opció "altres graduacions" al camp anterior, escriviu aquí quina.
Nom de l'escola universitària a on va cursar els estudis
Nom entitat
Compte corrent: 2 dígits codi pais
cal escollir una de les dues opcions de domiciliació
 

Protecció de Dades Personals

  • Responsable: COL·LEGI D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PUBLIQUES DE CATALUNYA
  • Finalitat: Gestionar la sol·licitud de l'interessat com a col·legiat o precol·legiat al Col·legi.
  • Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament, RGPD (UE) 2016/679, a C / Numància, 95, L5,08029-Barcelona o per correu electrònic a: catalunya@cetop.cat
  • Més informació: https://www.enginyerscivils.cat/ca/privacitat-proteccio-dades
D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, adreça professional, telèfon i correu electrònic. Aquestes dades que t’identifiquen com a professional col·legiat, estan disponibles al públic a través de la Guia Oficial del Col·legi de la nostra pàgina web www.enginyerscivils.cat . Si desitges que fem constar que aquestes dades públiques no poden ser utilitzades per a finalitats de publicitat o prospecció comercial, marca la casella:
En cas que ens autoritzis a comunicar les teves dades identificatives (nom, cognom, nif, adreça, mail i telèfon) a l’entitat financera amb qui el Col·legi té un conveni de col·laboració o altres col·legis professionals, perquè t’enviïn publicitat dels productes i serveis que ofereixen i que puguin ser del seu interès, ja sigui mitjançant correu electrònic o correu ordinari, marca aquesta la casella “Consenteixo”. En cas contrari, hauràs de marcar la casella “No consenteixo”.
 
 

Aquest consentiment atorgat podrà ser revocat enviant un escrit adreçat a:
Secretaria del Col·legi, carrer Numància, 95-99, local 5, 08029, Barcelona.

Igualment, pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, a la portabilitat o oblit, adreçant un escrit a la Secretaria o per correu electrònic a l’adreça catalunya@cetop.cat . En qualsevol cas, pots adreçar-te a la Agencia Española de Protección de Datos ( http://www.agpd.es ) en defensa dels teus drets.